Artykuł

Dlaczego warto uczyć się języka obcego?

Tak naprawdę każdy powód jest dobry, żeby rozpocząć naukę języka obcego. Utarło się powtarzanie, że żyjemy w czasach, w których należy biegle władać przynajmniej jednym językiem obcym. Mówi się, że nieznajomość obcego języka ogranicza szanse na znalezienie dobrej pracy czy powodzenie zawodowe. Mówi się… Spójrzmy jednak prawdzie w oczy – znajomość języków obcych od zawsze była w cenie.

Gdy cofniemy się do wielkich, prężnie rozwijających się dworów królewskich przekonamy się, że już wtedy biegłe posługiwanie się obcym językiem było pożądane i potrzebne. Z tą różnicą, że przed wiekami tylko nielicznym było dane podróżowanie po świecie, poznawanie języków, uczenie się, a jeszcze mniejsza grupa mogła z tej wiedzy skorzystać.

Współcześnie wystarczy trochę wolnego czasu, dyscypliny i motywacji. Warto też zerwać z myśleniem, że posługiwanie się językiem obcym to coś charakterystycznego dla czasów, w których żyjemy. Biegła znajomość obcego języka to umiejętność doceniana przed wiekami i doceniana dziś. To umiejętność, którą po prostu warto nabyć.

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Oto 7 powodów, które powinny Cię przekonać.

1. Poznanie nowego języka w mowie i piśmie.

To najbanalniejszy powód z możliwych, ale jakże prawdziwy! Najprzyjemniej i najbardziej efektywnie uczy się nowego języka, jeśli się tego chce. Bez przymusu, bez oczekiwania na dodatkowe profity. Dla samego siebie i faktu poznania nowego języka w mowie i piśmie.

2. Poznanie nowej kultury.

Poznawanie nowego języka to nie tylko nauka słownictwa, gramatyki czy poprawnej wymowy wyrazów. To także, a może przede wszystkim, poznanie nowej kultury, czasami bardzo odległych, a czasami bardzo bliskich nam krajów. W przypadku nauki języków europejskich wielokrotnie okazuje się, że słownictwo nie stanowi dużego wyzwania – słowa bywają zbliżone do tych, z naszego ojczystego języka albo są zupełnie różne, ale na stałe zagościły w słowniku mowy potocznej. Nauka obcego języka pozwala dowiedzieć się więcej o krajach, w jakich mówi się tym językiem. To taka lekcja historii, ale prowadzona z innej perspektywy, bardziej wnikliwa i połączona z wątkami socjologicznymi.

3. Poznanie sposobu myślenia innych osób.

Poznawanie nowej kultury nie byłoby pełne, gdyby nie wiązało się z poznaniem sposobu myślenia osób, które żyją w tej kulturze. Nauka języka obcego daje możliwość przekonania się, jak myśli się w danym języku. Jak buduje się zdania, co podkreśla się akcentując wybrane sylaby, co chce się powiedzieć zmieniając szyk wyrazów… A to nie pozostaje bez znaczenia, gdy chcemy się z kimś porozumieć, w pełni rozumiejąc, co do nas mówi i dlaczego postępuje w taki, a nie inny sposób.

4. Dwa w jednym.

Poznanie nowej kultury w połączeniu z poznaniem sposobu myślenia jej twórców, czyli mieszkańców danego kraju, regionu, osób dla których jest to język ojczysty sprawia, że otrzymujemy dwa w jednym. Z jednej strony rozumiemy zachowania mieszkańców wynikające z zakorzenionych w kraju tradycji i zwyczajów, z drugiej strony rozumiemy nie tylko to, co wypowiedziane, ale także to, co dzieje się między słowami, w pauzach, kropkach i komunikacji niewerbalnej. A komunikacja niewerbalna jest niezwykle istotnym elementem komunikacji!

5. Możliwość porozumienia się.

To wszystko sprawia, że nabywamy najważniejszą umiejętność dla każdego człowieka – możliwość porozumienia się. A to, nawet jeśli wyśmienicie znamy historię danego regionu, bo jesteśmy pasjonatami programów popularnonaukowych i przeczytaliśmy wiele książek na dany temat, nie byłoby pełne bez znajomości języka.

6. Satysfakcja.

Gdy już porozumiemy się w obcym języku, wyjeżdżając za granicę czy wpadając na obcokrajowca na ulicy, odczuwamy satysfakcję. Niezwykle pozytywne, budujące i motywujące do działania uczucie, które nas uskrzydla i uświadamia, jak wielką frajdę mamy z czynności tak prostej, jak wymiana kilku zdań z osobą pochodzącą z innego kraju i innej kultury. A to przecież od kilku zdań zaczynają się ważne i potrafiące przetrwać wiele lat znajomości czy przyjaźnie.

Oczywiście na pytanie dlaczego warto uczyć się języków obcych można odpowiedzieć także w inny sposób. Szukając bardziej wymiernych korzyści, jak podwyższenie kwalifikacji i możliwość awansu zawodowego lub znalezienia lepszej, ciekawszej pracy. Można też spojrzeć na to pod kątem samorozwoju – nauka języka obcego pobudza mózg, pozwala rozwinąć kreatywność i wyobraźnię, wyćwiczyć pamięć i poprawić koncentrację.

Autor: Anna Osińska/blog.cjo.pl

Share: